ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់តែយើងច្រើនតែព្រងើយកន្តើយនឹងវាពេលកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងខុសគ្នា
ភាពសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនថាអ្នកមានរូបរាងយ៉ាងណាទេ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ភាពសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនថាអ្នកមានរូបរាងយ៉ាងណាទេ។ - អនាមិក

ភាពសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនថាអ្នកមានរូបរាងយ៉ាងណាទេ។ - អនាមិក
រក្សាភាពល្អ។ វាធ្វើឱ្យអ្នកស្រស់ស្អាត។ - Najwa Zebian
អាន​បន្ថែម

រក្សាភាពល្អ។ វាធ្វើឱ្យអ្នកស្រស់ស្អាត។ - Najwa Zebian

សេចក្តីសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកស្រស់ស្អាតជាងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់មាន! អ្នកគួរតែមានចិត្តល្អនិងបន្ទាបខ្លួនដល់អ្នកដទៃជានិច្ច ...
កុំខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរ អ្វីដែលស្រស់ស្អាតអាចរីកចម្រើននៅពេលដែលអ្នកចង់បោះបង់ចោល។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

កុំខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរ អ្វីដែលស្រស់ស្អាតអាចរីកចម្រើននៅពេលដែលអ្នកចង់បោះបង់ចោល។ - មិនដឹង

អ្នកមិនគួរខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរទេព្រោះវាជារឿងថេរតែមួយគត់ដែលយើងមាន។
អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជីវិត; វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក (និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់) ក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាវាតូចក៏ដោយ។ - អេលីសាបិត Gilbert
អាន​បន្ថែម

អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជីវិត; វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក (និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់) ក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាវាតូចក៏ដោយ។ - អេលីសាបិត Gilbert

អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជីវិត; វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក (និងសិទ្ធិរបស់អ្នកជាមនុស្សផងដែរ) ដើម្បីស្វែងរក…
សម្រាប់ភ្នែកស្រស់ស្អាតរកមើលអ្វីដែលល្អនៅក្នុងអ្នកដទៃ។ សម្រាប់បបូរមាត់ស្រស់ស្អាតនិយាយតែពាក្យសប្បុរសប៉ុណ្ណោះ។ ហើយដើម្បីភាពរីករាយចូរដើរដោយដឹងថាអ្នកមិននៅម្នាក់ឯង។ - Audrey Hepburn
អាន​បន្ថែម

សម្រាប់ភ្នែកស្រស់ស្អាតរកមើលអ្វីដែលល្អនៅក្នុងអ្នកដទៃ។ សម្រាប់បបូរមាត់ស្រស់ស្អាតនិយាយតែពាក្យសប្បុរសប៉ុណ្ណោះ។ ហើយដើម្បីភាពរីករាយចូរដើរដោយដឹងថាអ្នកមិននៅម្នាក់ឯង។ - Audrey Hepburn

សម្រាប់ភ្នែកស្រស់ស្អាតរកមើលអ្វីដែលល្អនៅក្នុងអ្នកដទៃ។ សម្រាប់បបូរមាត់ស្រស់ស្អាតនិយាយតែពាក្យសប្បុរសប៉ុណ្ណោះ។ និង…
មនុស្សស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែមនុស្សល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - អ៊ីម៉ាម៉ាអាលី
អាន​បន្ថែម

មនុស្សស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែមនុស្សល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - អ៊ីម៉ាម៉ាអាលី

មនុស្សស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែមនុស្សល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - អ៊ីម៉ាម៉ាអាលី
ពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែដឹងថាពិភពលោកគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកខឹងឬសោកសៅនៅពេលអ្នកអាចរីករាយនឹងអ្វីដែលជីវិតផ្តល់ឱ្យ។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

ពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែដឹងថាពិភពលោកគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកខឹងឬសោកសៅនៅពេលអ្នកអាចរីករាយនឹងអ្វីដែលជីវិតផ្តល់ឱ្យ។ - មិនដឹង

ពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែដឹងថាពិភពលោកគឺស្រស់ស្អាតពេកហើយអ្នកមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកឡើយ។
អ្វីដែលលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែអ្វីដែលល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - នីណុនដឺលីអេលក្លូស
អាន​បន្ថែម

អ្វីដែលលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែអ្វីដែលល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - នីណុនដឺលីអេលក្លូស

អ្វីដែលលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែអ្វីដែលល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។
រាល់ពេលដែលអ្នកបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញអ្នកអ្នកកំពុងស្តារព្រលឹងអ្នកឡើងវិញ។ - អាលីសវ៉កឃឺរ
អាន​បន្ថែម

រាល់ពេលដែលអ្នកបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញអ្នកអ្នកកំពុងស្តារព្រលឹងអ្នកឡើងវិញ។ - អាលីសវ៉កឃឺរ

រាល់ពេលដែលអ្នកបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញអ្នកអ្នកកំពុងស្តារព្រលឹងអ្នកឡើងវិញ។ - អាលីសវ៉កឃឺរ
កុំយំពីអតីតកាលវានឹងបាត់ទៅហើយ។ កុំសង្កត់ធ្ងន់អំពីអនាគតវាមិនទាន់មកដល់ទេ។ រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើអោយវាស្រស់ស្អាត។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

កុំយំពីអតីតកាលវានឹងបាត់ទៅហើយ។ កុំសង្កត់ធ្ងន់អំពីអនាគតវាមិនទាន់មកដល់ទេ។ រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើអោយវាស្រស់ស្អាត។ - មិនដឹង

មិនមានការប្រើប្រាស់យំនៅលើអតីតកាលដូចដែលពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅហើយហើយអ្នកនឹងមិន ...
ជំនឿធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួច។ ក្តីសង្ឃឹមធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ដំណើរការ។ ស្នេហាធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ស្រស់ស្អាត។ សូមឱ្យអ្នកមានទាំងបី។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ជំនឿធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួច។ ក្តីសង្ឃឹមធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ដំណើរការ។ ស្នេហាធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ស្រស់ស្អាត។ សូមឱ្យអ្នកមានទាំងបី។ - អនាមិក

ជំនឿធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួច។ ក្តីសង្ឃឹមធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ដំណើរការ។ ស្នេហាធ្វើឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ស្រស់ស្អាត។ អ្នកអាចមាន…
ហេតុអ្វីបានជាយើងបិទភ្នែកនៅពេលយើងអធិស្ឋានយំថើបឬសុបិន្ត? ដោយសារតែរបស់ដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងជីវិតមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ដោយបេះដូង។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

ហេតុអ្វីបានជាយើងបិទភ្នែកនៅពេលយើងអធិស្ឋានយំថើបឬសុបិន្ត? ដោយសារតែរបស់ដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងជីវិតមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ដោយបេះដូង។ - មិនដឹង

ហេតុអ្វីបានជាយើងបិទភ្នែកនៅពេលយើងអធិស្ឋានយំថើបឬសុបិន្ត? ពីព្រោះរបស់ដែលស្អាតបំផុត…
ទោះបីយើងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរកភាពស្រស់ស្អាតក៏ដោយយើងត្រូវតែកាន់វាជាមួយយើងឬយើងរកវាមិនបាន។ - Ralph Waldo Emerson
អាន​បន្ថែម

ទោះបីយើងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរកភាពស្រស់ស្អាតក៏ដោយយើងត្រូវតែកាន់វាជាមួយយើងឬយើងរកវាមិនបាន។ - Ralph Waldo Emerson

ទោះបីជាយើងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរកភាពស្រស់ស្អាតក៏ដោយយើងត្រូវតែយកវាទៅជាមួយយើងរឺក៏យើង…