ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់តែយើងច្រើនតែព្រងើយកន្តើយនឹងវាពេលកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងខុសគ្នា
ភាពសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនថាអ្នកមានរូបរាងយ៉ាងណាទេ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ភាពសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនថាអ្នកមានរូបរាងយ៉ាងណាទេ។ - អនាមិក

ភាពសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនថាអ្នកមានរូបរាងយ៉ាងណាទេ។ - អនាមិក
រឿងស្អាតៗកើតឡើងនៅពេលអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីភាពអវិជ្ជមាន។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

រឿងស្អាតៗកើតឡើងនៅពេលអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីភាពអវិជ្ជមាន។ - អនាមិក

ក្តីសង្ឃឹមនិងសុទិដ្ឋិនិយមធ្វើឱ្យយើងដើរទៅមុខពួកគេផ្តល់ឱ្យយើងនូវកម្លាំងនិងភាពក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខនឹងភាពលំបាកដោយសារតែយើង ...
រក្សាភាពល្អ។ វាធ្វើឱ្យអ្នកស្រស់ស្អាត។ - Najwa Zebian
អាន​បន្ថែម

រក្សាភាពល្អ។ វាធ្វើឱ្យអ្នកស្រស់ស្អាត។ - Najwa Zebian

សេចក្តីសប្បុរសធ្វើឱ្យអ្នកស្រស់ស្អាតជាងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់មាន! អ្នកគួរតែមានចិត្តល្អនិងបន្ទាបខ្លួនដល់អ្នកដទៃជានិច្ច ...
កុំខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរ អ្វីដែលស្រស់ស្អាតអាចរីកចម្រើននៅពេលដែលអ្នកចង់បោះបង់ចោល។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

កុំខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរ អ្វីដែលស្រស់ស្អាតអាចរីកចម្រើននៅពេលដែលអ្នកចង់បោះបង់ចោល។ - មិនដឹង

អ្នកមិនគួរខ្លាចការផ្លាស់ប្តូរទេព្រោះវាជារឿងថេរតែមួយគត់ដែលយើងមាន។
រក្សាស្នាមញញឹមជានិច្ចព្រោះជីវិតគឺជារឿងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមានស្នាមញញឹមច្រើនណាស់។ - ម៉ារីលីនម៉ុនរ៉ូ
អាន​បន្ថែម

រក្សាស្នាមញញឹមជានិច្ចព្រោះជីវិតគឺជារឿងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមានស្នាមញញឹមច្រើនណាស់។ - ម៉ារីលីនម៉ុនរ៉ូ

រក្សាស្នាមញញឹមជានិច្ចព្រោះជីវិតគឺជារឿងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមានស្នាមញញឹមច្រើនណាស់។ - ម៉ារីលីនម៉ុនរ៉ូ
សំណួរតស៊ូនិងបន្ទាន់បំផុតក្នុងជីវិតគឺ "តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីសំរាប់អ្នកដទៃ?" - ម៉ាទីនលូធើរឃីងជុន។
អាន​បន្ថែម

សំណួរនិងភាពបន្ទាន់បំផុតក្នុងជីវិតគឺ“ តើអ្នកធ្វើអ្វីសំរាប់អ្នកដទៃ?” - ម៉ាទីនលូធើរឃីងជុន។

សំណួរនិងភាពបន្ទាន់បំផុតក្នុងជីវិតគឺ“ តើអ្នកធ្វើអ្វីសំរាប់អ្នកដទៃ?” - ម៉ាទីនលូធើរឃីងជុន។
អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជីវិត; វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក (និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់) ក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាវាតូចក៏ដោយ។ - អេលីសាបិត Gilbert
អាន​បន្ថែម

អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជីវិត; វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក (និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់) ក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាវាតូចក៏ដោយ។ - អេលីសាបិត Gilbert

អ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជីវិត; វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក (និងសិទ្ធិរបស់អ្នកជាមនុស្សផងដែរ) ដើម្បីស្វែងរក…
សម្រាប់ភ្នែកស្រស់ស្អាតរកមើលអ្វីដែលល្អនៅក្នុងអ្នកដទៃ។ សម្រាប់បបូរមាត់ស្រស់ស្អាតនិយាយតែពាក្យសប្បុរសប៉ុណ្ណោះ។ ហើយដើម្បីភាពរីករាយចូរដើរដោយដឹងថាអ្នកមិននៅម្នាក់ឯង។ - Audrey Hepburn
អាន​បន្ថែម

សម្រាប់ភ្នែកស្រស់ស្អាតរកមើលអ្វីដែលល្អនៅក្នុងអ្នកដទៃ។ សម្រាប់បបូរមាត់ស្រស់ស្អាតនិយាយតែពាក្យសប្បុរសប៉ុណ្ណោះ។ ហើយដើម្បីភាពរីករាយចូរដើរដោយដឹងថាអ្នកមិននៅម្នាក់ឯង។ - Audrey Hepburn

សម្រាប់ភ្នែកស្រស់ស្អាតរកមើលអ្វីដែលល្អនៅក្នុងអ្នកដទៃ។ សម្រាប់បបូរមាត់ស្រស់ស្អាតនិយាយតែពាក្យសប្បុរសប៉ុណ្ណោះ។ និង…
មនុស្សស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែមនុស្សល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - អ៊ីម៉ាម៉ាអាលី
អាន​បន្ថែម

មនុស្សស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែមនុស្សល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - អ៊ីម៉ាម៉ាអាលី

មនុស្សស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែមនុស្សល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - អ៊ីម៉ាម៉ាអាលី
ពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែដឹងថាពិភពលោកគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកខឹងឬសោកសៅនៅពេលអ្នកអាចរីករាយនឹងអ្វីដែលជីវិតផ្តល់ឱ្យ។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

ពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែដឹងថាពិភពលោកគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកខឹងឬសោកសៅនៅពេលអ្នកអាចរីករាយនឹងអ្វីដែលជីវិតផ្តល់ឱ្យ។ - មិនដឹង

ពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែដឹងថាពិភពលោកគឺស្រស់ស្អាតពេកហើយអ្នកមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកឡើយ។
បុរសមានប្រាជ្ញាម្នាក់ត្រូវបានគេសួរថាតើកំហឹងគឺជាអ្វី? គាត់បានផ្តល់ចម្លើយដ៏ស្រស់ស្អាត៖ វាគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលយើងផ្តល់ឱ្យខ្លួនយើងចំពោះកំហុសរបស់អ្នកដទៃ។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

បុរសមានប្រាជ្ញាម្នាក់ត្រូវបានគេសួរថាតើកំហឹងគឺជាអ្វី? គាត់បានផ្តល់ចម្លើយដ៏ស្រស់ស្អាត៖ វាគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលយើងផ្តល់ឱ្យខ្លួនយើងចំពោះកំហុសរបស់អ្នកដទៃ។ - មិនដឹង

បុរសមានប្រាជ្ញាម្នាក់ត្រូវបានគេសួរថាតើកំហឹងគឺជាអ្វី? គាត់បានផ្តល់ចម្លើយដ៏ស្រស់ស្អាត៖ វាគឺជាទណ្ឌកម្មមួយដែលយើង…
អ្វីដែលលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែអ្វីដែលល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - នីណុនដឺលីអេលក្លូស
អាន​បន្ថែម

អ្វីដែលលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែអ្វីដែលល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។ - នីណុនដឺលីអេលក្លូស

អ្វីដែលលេចធ្លោនិងស្រស់ស្អាតមិនតែងតែល្អទេតែអ្វីដែលល្អតែងតែស្រស់ស្អាតជានិច្ច។
នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីមួយស្រស់ស្អាតឬល្អនៅក្នុងនរណាម្នាក់សូមប្រាប់ពួកគេ។ វាអាចចំណាយពេលមួយវិនាទីដើម្បីនិយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេវាអាចមានរយៈពេលមួយជីវិត។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីមួយស្រស់ស្អាតឬល្អនៅក្នុងនរណាម្នាក់សូមប្រាប់ពួកគេ។ វាអាចចំណាយពេលមួយវិនាទីដើម្បីនិយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេវាអាចមានរយៈពេលមួយជីវិត។ - មិនដឹង

នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីមួយស្រស់ស្អាតឬល្អនៅក្នុងនរណាម្នាក់សូមប្រាប់ពួកគេ។ វាអាចចំណាយពេលប៉ុន្មានវិនាទីដើម្បីនិយាយប៉ុន្តែ…
រាល់ពេលដែលអ្នកបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញអ្នកអ្នកកំពុងស្តារព្រលឹងអ្នកឡើងវិញ។ - អាលីសវ៉កឃឺរ
អាន​បន្ថែម

រាល់ពេលដែលអ្នកបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញអ្នកអ្នកកំពុងស្តារព្រលឹងអ្នកឡើងវិញ។ - អាលីសវ៉កឃឺរ

រាល់ពេលដែលអ្នកបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញអ្នកអ្នកកំពុងស្តារព្រលឹងអ្នកឡើងវិញ។ - អាលីសវ៉កឃឺរ
ជីវិតប្រហែលជាសោកសៅប៉ុន្តែវាតែងតែស្រស់ស្អាត។ - ព្យែរឡឺហ្វហ្វូ (១៩៦៥)
អាន​បន្ថែម

ជីវិតប្រហែលជាសោកសៅប៉ុន្តែវាតែងតែស្រស់ស្អាត។ - ព្យែរឡឺហ្វហ្វូ (១៩៦៥)

ជីវិតរបស់អ្នកគឺជារឿងមួយដែលល្អបំផុតដែលធ្លាប់កើតឡើងចំពោះអ្នក។ អ្នកនឹងមិនទទួលបានមួយ…
កុំយំពីអតីតកាលវានឹងបាត់ទៅហើយ។ កុំសង្កត់ធ្ងន់អំពីអនាគតវាមិនទាន់មកដល់ទេ។ រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើអោយវាស្រស់ស្អាត។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

កុំយំពីអតីតកាលវានឹងបាត់ទៅហើយ។ កុំសង្កត់ធ្ងន់អំពីអនាគតវាមិនទាន់មកដល់ទេ។ រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើអោយវាស្រស់ស្អាត។ - មិនដឹង

មិនមានការប្រើប្រាស់យំនៅលើអតីតកាលដូចដែលពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅហើយហើយអ្នកនឹងមិន ...