កុំបណ្តោយឱ្យភាពជោគជ័យឈានដល់ក្បាលអ្នកហើយកុំទុកឱ្យភាពបរាជ័យឈានដល់បេះដូងអ្នកឡើយ។ - Ziad K. Abdelnour
អាន​បន្ថែម

កុំបណ្តោយឱ្យភាពជោគជ័យឈានដល់ក្បាលអ្នកហើយកុំទុកឱ្យភាពបរាជ័យឈានដល់បេះដូងអ្នកឡើយ។ - Ziad K. Abdelnour

ជីវិតភ្ជាប់មកជាមួយការឡើងចុះរបស់វា។ យើងទាំងអស់គ្នាមានដំណើរកំសាន្តប្លែកៗដែលនាំយើងទៅដើរលេងផ្សេងៗ…
ស្វែងរកការគោរពមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់។ វាមានរយៈពេលយូរជាងនេះ។ - Ziad K. Abdelnour
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកការគោរពមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់។ វាមានរយៈពេលយូរជាងនេះ។ - Ziad K. Abdelnour

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចទទួលបានកំពស់ក្នុងជីវិតបានតែតាមរយៈការទាក់ទាញរឺដោយការ…
កុំសន្យានៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំឆ្លើយតបពេលអ្នកខឹង។ ហើយកុំសម្រេចចិត្តថាពេលណាអ្នកសោកសៅ។ - Ziad K. Abdelnour
អាន​បន្ថែម

កុំសន្យានៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំឆ្លើយតបពេលអ្នកខឹង។ ហើយកុំសម្រេចចិត្តថាពេលណាអ្នកសោកសៅ។ - Ziad K. Abdelnour

កុំសន្យានៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំឆ្លើយតបពេលអ្នកខឹង។ ហើយកុំសម្រេចចិត្តថាពេលណាអ្នកសោកសៅ។ - Ziad …