គោលការណ៍​ឯកជន

ទទេ

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩

យើង​ជា​នរណា

អាស័យដ្ឋានគេហទំព័ររបស់យើងគឺ https://www.quotespedia.org ។

គេហទំព័រ Quotespedia (“ យើង”“ យើង” ឬ“ របស់យើង” ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ https://www.quotespedia.org (“ សេវាកម្ម”) ។

ទំព័រនេះប្រាប់អ្នកពីគោលការណ៍របស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យនៅពេលអ្នកចូលមើលនិង / ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងនិងជម្រើសដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យនោះ។

យើងប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមគោលការណ៍នេះ។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពពាក្យដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចចូលដំណើរការបានពីគេហទំព័រ https://www.quotespedia.org ។

ប្រមូលព័ត៌មាននិងប្រើប្រាស់

យើងប្រមូលព័ត៌មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានទូទៅអំពីវិធីដែលគេហទំព័រត្រូវបានប្រើប្រាស់និងប្រើប្រាស់ (“ ទិន្នន័យប្រើប្រាស់”) ។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានពិធីសារអ៊ិនធឺរណែតរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍អាស័យដ្ឋានអាយភី) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីរុករកទំព័រនៃគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើលពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមើលពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះ។ ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

ការតាមដាននិងទិន្នន័យឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនិងរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់។

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវអត្តសញ្ញាណសម្គាល់អនាមិក។ ខុកឃីត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីគេហទំព័រហើយផ្ទុកលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បច្ចេកវិទ្យាតាមដានក៏ត្រូវបានគេប្រើផងដែរគឺកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើឃេឃិកស្លាកនិងស្គ្រីបដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគគេហទំព័ររបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកឱ្យបដិសេធឃុកឃីទាំងអស់ឬចង្អុលបង្ហាញថាពេលណាខូឃីកំពុងត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីស៍អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័ររបស់យើងទេ។

ឧទាហរណ៏នៃខូឃីស៍ដែលយើងប្រើ:

  • ខុកឃីសម័យ។ យើងប្រើខូឃីស៍វេនដើម្បីដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង។
  • ឃុកឃីចំណូលចិត្ត។ យើងប្រើខូឃីចំណូលចិត្តដើម្បីចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការកំណត់ផ្សេងៗ។
  • ខូឃីស៍សុវត្ថិភាព។។ យើងប្រើខូឃីស៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខ។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

Quotespedia.org ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នា៖

  • ដើម្បីផ្តល់និងថែរក្សាគេហទំព័រ
  • ដើម្បីផ្តល់ការវិភាគឬព័ត៌មានមានតម្លៃដូច្នេះយើងអាចកែលម្អគេហទំព័របាន
  • ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ
  • ដើម្បីរកឃើញការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស

របៀបដែលយើងប្រើខូឃីស៍

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារតូចមួយដែលស្នើសុំការអនុញ្ញាតឱ្យដាក់នៅលើដ្រាយវ៍រឹងរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រមឯកសារត្រូវបានបន្ថែមហើយខូឃីស៍ជួយវិភាគចរាចរណ៍គេហទំព័រឬជួយអ្នកឱ្យដឹងនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រជាក់លាក់ណាមួយ។ ខូឃីស៍អនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីគេហទំព័រឆ្លើយតបចំពោះអ្នកម្នាក់ៗ។ កម្មវិធីគេហទំព័រអាចកែសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅតាមតំរូវការការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តរបស់អ្នកដោយការប្រមូលផ្តុំនិងចងចាំព័ត៌មានអំពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ យើងប្រើខូឃីកំណត់ហេតុចរាចរណ៍ដើម្បីកំណត់ទំព័រណាមួយដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ នេះជួយយើងវិភាគទិន្នន័យអំពីចរាចរណ៍គេហទំព័រនិងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីកែលម្អវាទៅតាមតំរូវការរបស់ភ្ញៀវ។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងវិភាគស្ថិតិហើយបន្ទាប់មកទិន្នន័យត្រូវបានយកចេញពីប្រព័ន្ធ។ សរុបមកឃុកឃីជួយយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគេហទំព័រដែលល្អប្រសើរជាងមុនដោយអនុញ្ញាតឱ្យយើងត្រួតពិនិត្យទំព័រណាដែលអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍និងមួយណាដែលអ្នកមិនចង់បាន។ ខូឃីស៍គ្មានវិធីណាអាចឱ្យយើងចូលប្រើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឬព័ត៌មានអំពីអ្នកបានទេ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលយកឬបដិសេធខូឃីស៍។ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័រភាគច្រើនទទួលយកខូឃីស៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែជាធម្មតាអ្នកអាចកែប្រែការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីបដិសេធខូឃីស៍ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត។ នេះអាចរារាំងអ្នកពីការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីគេហទំព័រ។

លើសពីនេះទៀត Quotespedia ប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដល់អ្នកនៅលើគេហទំព័រផ្សេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់ហ្គូហ្កលដោយចូលមើលហ្គូហ្កល ការកំណត់ពាណិជ្ជកម្ម.

អ្នកលក់ភាគីទីបី

អ្នកលក់ភាគីទីបីរួមទាំងហ្គូហ្គលប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកមុន។

ការប្រើប្រាស់ខូឃី DoubleClick របស់ហ្គូហ្គលអាចឱ្យវានិងដៃគូរបស់ខ្លួនបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដោយផ្អែកលើការចូលទៅកាន់ប្លុក Quotespedia និង / ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការប្រើប្រាស់ខូឃី DoubleClick សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ដោយចូលមើល ការកំណត់ពាណិជ្ជកម្ម។ (ឬដោយការទស្សនា aboutads.info.)

ភាគីទីបីអាចប្រើឃុកឃីកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដើម្បីប្រមូលឬទទួលព័ត៌មានពីការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយប្រើព័ត៌មាននោះដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មវាស់វែងនិងផ្សព្វផ្សាយគោលដៅ។

វិភាគ

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

  • google បានវិភាគ ៖ Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ជូនដោយ Google ដែលតាមដាននិងរាយការណ៍អំពីចរាចរណ៍គេហទំព័រ។ Google ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាននិងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត។ ហ្គូហ្គោលអាចប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីធ្វើឱ្យបរិបទនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។ កម្មវិធីបន្ថែមរារាំងកម្មវិធីវិភាគហ្គូហ្គលហ្គេមស៍ (ga.js, analytics.js, និង dc.js) ពីការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយហ្គូហ្គោលហ្គោលស្គីអំពីសកម្មភាពចូលមើល។
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តភាពជាឯកជនរបស់ Google សូមមើលទំព័របណ្ដាញ Google ភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះជាទៀងទាត់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលពួកគេត្រូវបានប្រកាសនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ:

តាមអ៊ីមែល: [email protected]