កុំបណ្តោយឱ្យភាពជោគជ័យឈានដល់ក្បាលអ្នកហើយកុំទុកឱ្យភាពបរាជ័យឈានដល់បេះដូងអ្នកឡើយ។ - Ziad K. Abdelnour

កុំបណ្តោយឱ្យភាពជោគជ័យឈានដល់ក្បាលអ្នកហើយកុំទុកឱ្យភាពបរាជ័យឈានដល់បេះដូងអ្នកឡើយ។ - Ziad K. Abdelnour

ទទេ

ជីវិតភ្ជាប់មកជាមួយការឡើងចុះរបស់វា។ យើងទាំងអស់គ្នាមានដំណើរកម្សាន្តប្លែកៗដែលនាំយើងទៅកាន់គោលដៅផ្សេងៗ។ ទោះបីជីវិតយើងខុសគ្នាក៏ដោយក៏មានគោលការណ៍គ្រឹះមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះយើងទាំងអស់គ្នា។ យើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យនៅចំណុចខ្លះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជួបការបរាជ័យដែរ។

ទោះបីជាកម្រិតនៃការបញ្ចេញមតិរបស់យើងខុសគ្នាក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍រីករាយនៅពេលយើងទទួលជោគជ័យនិងទុក្ខព្រួយនៅពេលយើងបរាជ័យ។ វាជារឿងធម្មតាទេដែលមានអារម្មណ៍ទាំងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងយល់គឺទំហំដែលយើងអនុញ្ញាតឱ្យអារម្មណ៍ទាំងនេះមានឥទ្ធិពលមកលើយើង។

នៅពេលយើងជោគជ័យយើងមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងច្រើនតែបាត់បង់ភាពរាបទាប។ យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្ពស់ជាងមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយអ្នកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រោមយើង។ អាកប្បកិរិយាបែបនេះពិតជាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងហើយយើងបាត់បង់ការគោរពនៅក្នុងដំណើរការនេះ។

នៅពេលទទួលបានជោគជ័យយើងគួរតែរក្សាភាពរាបទាបនិងដឹងគុណដល់អ្នកទាំងអស់ដែលបានជួយយើងឱ្យសម្រេចបាននៅទីណា។ យើងគួរអរគុណដែលយើងអាចនៅកន្លែងដែលយើងនៅសព្វថ្ងៃនេះ។ ពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឱ្យជោគជ័យរបស់យើងឈានដល់ចំណុចកំពូលការធ្លាក់ចុះរបស់យើងចាប់ផ្តើម។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

យើងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្វីអាចប៉ះពាល់យើងបានទេហើយយើងក៏បញ្ឈប់ឆ្មាំរបស់យើង។ យើងមិនធ្វើការលំបាកនិងដោយសារតែមោទនភាពនិងការធ្វេសប្រហែសនេះ; មនុស្សម្នាក់ទំនងជាបាត់បង់នូវអ្វីដែលពួកគេបានសំរេច។

ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅពេលការបរាជ័យកើតឡើងយើងមិនត្រូវស្តីបន្ទោសខ្លួនយើងខ្លាំងពេកទេដើម្បីឱ្យយើងខូចចិត្តដើម្បីបន្តទៅមុខទៀត។ យើងត្រូវតែយកភាពបរាជ័យជាមេរៀនហើយរៀនពីវា។ វាជួយយើងឱ្យប្រឈមមុខនិងដោះស្រាយស្ថានការណ៍នាពេលអនាគតតាមរបៀបដ៏ប្រសើរ។

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
កុំសន្យានៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំឆ្លើយតបពេលអ្នកខឹង។ ហើយកុំសម្រេចចិត្តថាពេលណាអ្នកសោកសៅ។ - Ziad K. Abdelnour
អាន​បន្ថែម

កុំសន្យានៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំឆ្លើយតបពេលអ្នកខឹង។ ហើយកុំសម្រេចចិត្តថាពេលណាអ្នកសោកសៅ។ - Ziad K. Abdelnour

កុំសន្យានៅពេលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំឆ្លើយតបពេលអ្នកខឹង។ ហើយកុំសម្រេចចិត្តថាពេលណាអ្នកសោកសៅ។ - Ziad …
ស្វែងរកការគោរពមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់។ វាមានរយៈពេលយូរជាងនេះ។ - Ziad K. Abdelnour
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកការគោរពមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់។ វាមានរយៈពេលយូរជាងនេះ។ - Ziad K. Abdelnour

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចទទួលបានកំពស់ក្នុងជីវិតបានតែតាមរយៈការទាក់ទាញរឺដោយការ…