ជីវិតចាប់ផ្តើមនៅចុងបញ្ចប់នៃតំបន់កំសាន្តរបស់អ្នក។ - Neale Donald Walsch

ជីវិតចាប់ផ្តើមនៅចុងបញ្ចប់នៃតំបន់កំសាន្តរបស់អ្នក។ - Neale Donald Walsch

ទទេ

យើងទាំងអស់គ្នា មានក្តីសុបិន្តនិងគោលដៅក្នុងជីវិត។ ប៉ុន្តែជារឿយៗវាត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយអ្វីដែលយើងឃើញនៅជុំវិញយើងនិងអ្វីផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញយើងកំពុងធ្វើ។ ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាយើងមិនគួរដាក់កម្រិតលើខ្លួនឯងទេ។

ផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពផ្សេងៗហើយប្រសិនបើអាចធ្វើបានសូមសាកល្បងវា។ បន្ទាប់មកមានតែយើងទេដែលនឹងយល់ច្បាស់អំពីជំរើសផ្សេងៗដែលមាន។ បន្ទាប់មកយើងអាចរៀបចំផែនការរបស់យើងទៅតាមនោះ។

ដឹងថាជីវិតក្លាយជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍តែនៅពេលអ្នករុញដែនកំណត់របស់អ្នក។ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់លួងលោមដែលបានកំណត់គឺពិតជាងាយស្រួល។ វាមិនតម្រូវឱ្យយើងជំរុញខ្លួនយើងឱ្យធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំរួចហើយទេ។ វាមិនធ្វើឱ្យយើងស្វែងយល់ពីខ្លួនយើងនិងនៅខាងក្រៅសក្តានុពលរបស់យើងទេ។

នៅពេលអ្នកចេញពីតំបន់លួងលោមរបស់អ្នកហើយព្យាយាមអ្វីដែលអ្នកមិនអាចពន្យល់បានអ្នកនឹងរកឃើញអ្វីដែលថ្មីអំពីខ្លួនអ្នក។ រឿងទាំងនេះធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគែមរបស់វា។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

វាគឺនៅចុងបញ្ចប់នៃតំបន់លួងលោមដែលបានកំណត់របស់អ្នកដែលជីវិតរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម។ អ្នកបើកដោយខ្លួនអ្នកទៅរកអ្វីដែលមិនស្គាល់ដែលរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកខុសគ្នាខ្លាំងហើយក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក៏ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ អ្នកជួបមនុស្សថ្មីដែលមានរឿងថ្មីនិងមានឥទ្ធិពលខុសគ្នាលើអ្នក។

បន្ទាប់មកអ្នកនឹងមានការបំផុសគំនិតផ្សេងៗគ្នាដែលនឹងនាំឱ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាខុសៗគ្នា។ អ្នកប្រហែលជាឃើញខ្លួនឯងដើរតាមគន្លងជីវិតខុសប្លែកពីគេក្នុងជីវិតដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចាកចេញពីតំបន់កំសាន្តរបស់អ្នក។ បើកចំហចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះហើយដឹកនាំជីវិតដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្ត.