ចងចាំអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដែលជឿ។ - Gail Devers

ចងចាំអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដែលជឿ។ - Gail Devers

ទទេ

ជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានន័យថាជឿជាក់លើខ្លួនឯង។ វាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯង ហើយការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើមានតែពេលនោះអ្នកអាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងរីករាយ។ ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះដ៏ធំបំផុតចំពោះភាពជោគជ័យ។ នៅពេលដែលអ្នកជឿជាក់លើខ្លួនអ្នកអ្នកអាចបោះបង់ចោលការភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យ។ ប្រសិនបើអ្នកខ្វះជំនឿនិងជំនឿអ្នកនឹងខ្វះសកម្មភាពហើយដូច្នេះអ្នកនឹងមិនមានសេចក្ដីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្រោកឈរឡើងសម្រាប់ខ្លួនអ្នកឡើយ។

មនុស្សដែលមិនជឿលើខ្លួនឯងនឹងខ្វះទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយដូច្នេះពួកគេមានទំនោរកំណត់របាររបស់ពួកគេទាបពេក។ មនុស្សដែលខ្វះជំនឿលើខ្លួនឯងទីបំផុតនឹងមានតម្លៃខ្លួនទាបហើយដូច្នេះក្លាយជាមនុស្សដែលមិនទុកចិត្ត។ ដូច្នេះពួកគេនឹងមិនអាចដំណើរការទៅតាមសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេហើយឈានទៅមុខបានទេ។

គ្មានអ្វីដែលហៅថាមិនអាចទៅរួចទេ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយអ្នកប្រាកដជាសំរេចបាននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកកំពុងគិត! ការទទួលយកដោយខ្លួនឯងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ នៅពេលដែលអ្នកអាចមើលឃើញពីតម្លៃរបស់អ្នកអ្នកនឹងអាចមានជំនឿលើខ្លួនឯង។

មនុស្សម្នាក់ដែលទទួលយកការពិតដែលថាគាត់កំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវទីបំផុតនឹងរកវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យវាទៅដល់គោលដៅ។ ផ្ទុយមកវិញ ប្រសិនបើអ្នកមានភាពមិនប្រាកដប្រជាអំពីខ្លួនអ្នកអ្នកនឹងនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកទោះបីជាអ្នកកំពុងដើរតាមមាគ៌ាត្រឹមត្រូវ។

អ្នកឧបត្ថម្ភ
អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ