ភ្ជាប់ខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សដែលមានគុណភាពល្អព្រោះវាប្រសើរជាងនៅម្នាក់ឯងជាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាក្រក់។ - Booker T. Washington

ភ្ជាប់ខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សដែលមានគុណភាពល្អព្រោះវាប្រសើរជាងនៅម្នាក់ឯងជាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាក្រក់។ - Booker T. Washington

ទទេ

មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានស្គាល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលគាត់រក្សា។ អ្នកនឹងតែងតែ ទាក់ទាញប្រភេទមនុស្ស ដែលអ្នករំonកជាមួយ។ នេះអាស្រ័យលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងទស្សនៈរបស់អ្នកអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នានៃជីវិតនិងសង្គម។

ដើម្បីរីកចម្រើននិងរីកចម្រើនវាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នករក្សាក្រុមហ៊ុនល្អព្រោះនោះជំរុញឱ្យអ្នកបន្តធ្វើបានល្អនិងធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃផងដែរ។ រង្វង់មនុស្សល្អក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្ររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការនរណាម្នាក់ឱ្យមានខ្នងរបស់អ្នក។

រង្វង់នេះមិនចាំបាច់ជាមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់នោះទេប៉ុន្តែវាចាំបាច់ត្រូវតែជាមនុស្សដែលគាំទ្រអ្នកនិងយល់ពីអ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់វាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យរីកចម្រើនថែមទៀតក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់។

ប្រសិនបើអ្នកឃើញថាអ្នកលែងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនទៀតនោះចូរមានចិត្តក្លាហានហ៊ានឈានជើងចេញពីតំណែងព្រោះក្រុមហ៊ុនអាក្រក់អាចជាមូលហេតុនៃការមិនធ្វើឱ្យអ្នកខកចិត្ត។ អ្នកមិនចាំបាច់ចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់ឬចូលក្នុងសៀវភៅអាក្រក់របស់ពួកគេទេនៅពេលអ្នកប្តូររង្វង់របស់អ្នក។ ប៉ុន្តែត្រូវរឹងមាំជាមួយការសម្រេចចិត្តដែលអ្នកធ្វើហើយត្រូវប្រាកដថាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់រក្សា។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

វាជាការពិតដែលថាអ្នកជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងជាជាងនៅក្រុមហ៊ុនអាក្រក់ព្រោះពេលនោះគ្មានឥទ្ធិពលនៃឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមកលើអ្នកទេ។

ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវហើយគំនិតនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវចូរចូលទៅក្នុងរបៀបនៃការពិនិត្យឡើងវិញដោយខ្លួនឯងដើម្បីឱ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។ វា​គឺ​ជា វិធីល្អបំផុតដើម្បីរីកលូតលាស់នៅក្នុងជីវិត និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនៅតាមផ្លូវ។

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
អ្នកដែលមានសុភមង្គលបំផុតគឺជាអ្នកដែលធ្វើអ្វីៗដើម្បីអ្នកដទៃ។ - Booker T. Washington
អាន​បន្ថែម

អ្នកដែលមានសុភមង្គលបំផុតគឺជាអ្នកដែលធ្វើអ្វីៗដើម្បីអ្នកដទៃ។ - Booker T. Washington

អ្នកដែលមានសុភមង្គលបំផុតគឺជាអ្នកដែលធ្វើច្រើនបំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃ។ សម្រង់ទាក់ទងនឹង Booker T. Washington៖