ការបង្ហាញកម្លាំងនិងចរិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃនៅពេលអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ព្យុះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ - អនាមិក

ការបង្ហាញកម្លាំងនិងចរិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃនៅពេលអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ព្យុះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ - អនាមិក

ទទេ

ជីវិតមិនតែងតែរលូនទេ។ អ្នកនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅខាងមុខ។ ទោះយ៉ាងណាមនុស្សមានប្រាជ្ញានឹងទទួលយកព្រះគម្ពីរ ស្ថានភាពលំបាកនិងការលំបាកពីព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកដែលជួយអ្នក។

ស្ថានភាពលំបាកធ្វើឱ្យអ្នកហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលខាត់អ្នកនិងរៀបចំអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពទាំងនេះត្រូវធ្វើតេស្តផ្សេងទៀតផងដែរ! ការបង្ហាញកម្លាំងនិងចរិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នកគឺស្ថិតនៅពេលអ្នកកំពុងដើរឆ្លងកាត់ព្យុះរបស់អ្នកតែមិនទាន់ងាកក្រោយឬបោះជំហានទៅមុខពេលជួយអ្នកដទៃ។

មនុស្សខ្លាំងនឹងមិនងាកក្រោយក្នុងការជួយអ្នកដទៃទោះបីមានការលំបាកដែលពួកគេត្រូវជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយ។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

ជាច្រើនដងយើងក្លាយជាមនុស្សដែលចូលទៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះយើងមានទំនោរមិនអើពើនឹងការពិតដែលថាមានជីវិតលើសពីនេះទៅទៀត! មានមនុស្សនៅជុំវិញយើងដែលត្រូវការជំនួយ!

យើងមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្រួយបារម្ភនៃជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដែលយើងមិនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃសង្គមដែលមានជីវិតអាក្រក់ជាងយើង! ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សខ្លាំងជឿលើការជួយអ្នកដទៃមិនថាមានអ្វីក៏ដោយ!

មនុស្សទាំងនោះអាចនឹងរងគ្រោះនៅក្នុងរង្វង់របស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនដែលភ្លេចឡើយ ជួយអ្នកដទៃដែលខ្វះខាត។ ពួកគេយល់ពីការពិតដ៏ជូរចត់នៃជីវិតដែលគ្មានយើងណាម្នាក់ពិតជារួចផុតពីភាពតានតឹង។

យើងទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែតួអង្គកាន់តែខ្លាំងនឹងជួយអ្នកដទៃទៀតផងដែរ។ មនុស្សទាំងនោះនឹងរក្សាអ្នកដទៃអោយខ្ពស់ជាងតំរូវការនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្នកឧបត្ថម្ភ
អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់តែយើងច្រើនតែព្រងើយកន្តើយនឹងវាពេលកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងខុសគ្នា
អ្វីមួយដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីមនុស្ស ... ប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាម្តងពួកគេនឹងធ្វើវាម្តងទៀត។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីមនុស្ស…ប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាម្តងពួកគេនឹងធ្វើវាម្តងទៀត។ - អនាមិក

អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីមនុស្ស…ប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាម្តងពួកគេនឹងធ្វើវាម្តងទៀត។ - សម្រង់ទាក់ទងអនាមិក៖
ពេលខ្លះអ្នកមិនដឹងពីកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេរហូតដល់មានគេព្យាយាមទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ពេលខ្លះអ្នកមិនដឹងពីកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេរហូតដល់មានគេព្យាយាមទាញយកប្រយោជន៍ពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក។ - អនាមិក

ពេលខ្លះអ្នកមិនដឹងពីកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេរហូតដល់មានគេព្យាយាមទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក។ - អនាមិក…
ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវមានអំណរគុណជានិច្ចចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានខណៈដែលកំពុងព្យាយាមថែមទៀត។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវមានអំណរគុណជានិច្ចចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានខណៈដែលកំពុងព្យាយាមថែមទៀត។ - អនាមិក

ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវមានអំណរគុណជានិច្ចចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានខណៈដែលកំពុងព្យាយាមថែមទៀត។ - ទាក់ទងអនាមិក…
កុំផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកលើដំបូន្មានរបស់អ្នកដែលមិនត្រូវដោះស្រាយជាមួយលទ្ធផល។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កុំផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកលើដំបូន្មានរបស់អ្នកដែលមិនត្រូវដោះស្រាយជាមួយលទ្ធផល។ - អនាមិក

នៅពេលណាដែលអ្នកមានគម្រោងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកនឹងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលនឹង…