បញ្ឈប់ការចង់បានអ្វីដែលកើតឡើងហើយទៅធ្វើឱ្យវាកើតឡើង។ - អនាមិក

បញ្ឈប់ការចង់បានអ្វីដែលកើតឡើងហើយទៅធ្វើឱ្យវាកើតឡើង។ - អនាមិក

ទទេ

មនុស្សគឺជាប្រភេទសត្វដែលមានមហិច្ឆតាខ្លាំងណាស់នៅលើផែនដីក៏ខ្ជិលណាស់ដែរ។ យើងទាំងអស់គ្នាចង់បានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាយើងអាចការពារអ្វីដែលអាក្រក់មិនឱ្យកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបានចាត់វិធានការដើម្បីសំរេចបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ។

យើងចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតពូកែរឺជាវិស្វករដែលមានប្រសិទ្ធិភាពអ្នកចំរៀងពូកែលេងចង្រិតពូកែជាដើមយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនធំនោះ។ យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងលេងជាមួយតន្ត្រីករនោះ។ យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចលេងជាមួយអ្នកកីឡាពិសេសម្នាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើង។ យើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីប្រាថ្នាជាច្រើន។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនយល់ពីរឿងតូចតាចមួយទេ។ យើងមិនយល់ថាជំនួសឱ្យការរង់ចាំដោយសាមញ្ញនិងមានបំណងចង់មានអ្វីកើតឡើងជាមួយយើងទេប្រសិនបើយើងប្រឹងប្រែងធ្វើឱ្យវាកើតឡើងយើងអាចឈានមួយជំហានទៀតទៅ ៗ ដើម្បីក្តីសុបិននិងបំណងប្រាថ្នារបស់យើង។

ត្រូវចាំជានិច្ចថាប្រសិនបើអ្នកមានក្តីសុបិន្តគោលដៅអ្នកមានថាមពលដើម្បីសម្រេចវា។ វាបានបង្ហាញខ្លួនអ្នកពីព្រោះអ្នកបានត្រៀមខ្លួននិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្តើមដើរលើផ្លូវដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិន្ត។ នៅសល់អ្នកត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯង។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

អ្នកត្រូវតែបន្តដេញតាមវា។ អ្នកត្រូវតែបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីវា។ ពិភពលោកនឹងបន្តបោះចោលបញ្ហារបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនៅតែត្រូវគ្រប់គ្រងដើម្បីកាន់វា។ អ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រាលំបាក។ ក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកនឹងមកជិតបែកហើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែផ្តល់ការការពារដល់ពួកគេ។ អ្នកត្រូវរក្សាវាឱ្យមានជីវិត។

ព្រោះតែងតែដឹងរឿងមួយនេះដរាបណាអ្នកនៅតែប្រកាន់គោលដៅរបស់អ្នកវានឹងជួយអ្នកក្នុងការកែលំអជំនាញរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចវា។ ហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលណាដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយសូមចាត់វិធានការពីរបីជំហានដើម្បីសំរេចបានកន្លែងនោះ។ គ្មានអ្វីដែលឥតគិតថ្លៃទេ។ អ្នកត្រូវធ្វើឱ្យវាកើតឡើង.

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
អ្វីមួយដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីមនុស្ស ... ប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាម្តងពួកគេនឹងធ្វើវាម្តងទៀត។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីមនុស្ស…ប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាម្តងពួកគេនឹងធ្វើវាម្តងទៀត។ - អនាមិក

អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីមនុស្ស…ប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាម្តងពួកគេនឹងធ្វើវាម្តងទៀត។ - សម្រង់ទាក់ទងអនាមិក៖
សូមរីករាយ។ មិនមែនដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកជ្រើសរើសផ្តោតលើគ្រាល្អឥតខ្ចោះ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

សូមរីករាយ។ មិនមែនដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកជ្រើសរើសផ្តោតលើគ្រាល្អឥតខ្ចោះ។ - អនាមិក

ជាការពិតសុភមង្គលគឺជាជំរើសមួយហើយម្នាក់ទៀតសប្បាយចិត្តឬក្រៀមក្រំដោយសារតែទង្វើរបស់គេ។ ល្អ…
កម្មផល - គិតគំនិតល្អនិយាយអ្វីដែលល្អធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កម្មផល - គិតគំនិតល្អនិយាយអ្វីដែលល្អធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញ។ - អនាមិក

កម្មផល - គិតគំនិតល្អនិយាយអ្វីដែលល្អធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញ។ - ទាក់ទងអនាមិក…
ទៅពាក់កណ្តាលផ្លូវមិនដែលនាំអ្នកទៅណាទេ។ ទៅទាំងអស់ឬមិនទៅទាំងអស់។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ទៅពាក់កណ្តាលផ្លូវមិនដែលនាំអ្នកទៅណាទេ។ ទៅទាំងអស់ឬមិនទៅទាំងអស់។ - អនាមិក

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីគោលដៅអ្នកត្រូវតែទៅដោយការលះបង់ពេញលេញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិន…