កុំពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

កុំពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ទទេ

ក្នុងជីវិតយើងមកតែម្នាក់ឯងហើយទៅតែម្នាក់ឯង។ ដូចដំណើរជីវិត យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាច្រើន។ ភាគច្រើននៃពួកគេមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ពួកយើងហើយដូច្នេះភាពស្ថិតស្ថេរនឹងកើតមាន។ ប៉ុន្តែមិនគួរមានចំនុចណាមួយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងពឹងផ្អែកលើនរណាម្នាក់ដែលយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានទេ។

ដឹងជានិច្ចថាយើងគឺជាការគាំទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់យើង។ មិនថាអ្នកណាចាកចេញពីយើងទេយើងនឹងមិនមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមទេប្រសិនបើយើងធ្វើឱ្យខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលកើតឡើង។ ដើម្បីសំរេចគោលដៅនេះយើងត្រូវកសាងកម្លាំងចិត្ត។

យើងគួរតែមានសមត្ថភាពផ្នែកបញ្ញាស្មារតីក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើង។ យើងក៏គួរតែមានភាពរឹងមាំខាងរាងកាយដើម្បីឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងនេះដែរ។ ដូច្នេះយើងត្រូវបណ្ដោយខ្លួនអោយចេះថែរក្សាខ្លួន។ នេះមិនស្មើនឹងការក្លាយជាមនុស្សអាត្មានិយមទេប៉ុន្តែការថែរក្សាខ្លួនឯងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់មនុស្ស។

នៅពេលអ្នកពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើមនុស្សម្នាក់អ្នកទំនងជាគិតថាមនុស្សនោះនឹងថែរក្សាបញ្ហារបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែដោយសារតែហេតុផលណាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលជិតស្និទ្ធប្រហែលជាមិនអាចធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេបានទេ។ ប្រសិនបើយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពបែបនេះទេនោះយើងនឹងពិបាកក្នុងការប្រតិកម្មសូម្បីតែអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯង។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

ដូច្នេះវាត្រូវបានគេណែនាំជានិច្ចថាមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ។ ប្រសិនបើយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមានជំនាញជាក់លាក់មួយដែលរារាំងយើងពីការធ្វើអ្វីមួយបន្ទាប់មកជំនួសឱ្យការទទួលយកការខ្វះជំនាញជាការបរាជ័យយើងគួរតែខិតខំអភិវឌ្ឍជំនាញនោះ។ នេះនឹងជួយយើងឱ្យធ្វើខ្លួនយើងជាមនុស្សម្នាក់និង ផ្តល់ឱ្យយើងឱ្យមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនកាន់តែច្រើន.

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានជួយភ្ជាប់គម្លាតរវាងសមត្ថភាពនិងសេចក្តីប្រាថ្នា។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានជួយភ្ជាប់គម្លាតរវាងសមត្ថភាពនិងសេចក្តីប្រាថ្នា។ - អនាមិក

យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រទានពរដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យផ្សេងៗគ្នា។ នៅពេលយើងធំឡើងយើងត្រូវបានប៉ះពាល់ ...
កុំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាម្នាក់អោយសោះដរាបណាពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាចំពោះអ្នកដែរព្រោះការរំពឹងទុកមួយចំហៀងអាចបំផ្លាញអ្នក។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កុំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាម្នាក់អោយសោះដរាបណាពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចអ្នកដែរព្រោះការរំពឹងទុកមួយចំហៀងអាចបំផ្លាញអ្នក។ - អនាមិក

កុំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាពេក! បាទ / ចាសអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះទេដរាបណាអ្នកមក…
កម្មផល - គិតគំនិតល្អនិយាយអ្វីដែលល្អធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កម្មផល - គិតគំនិតល្អនិយាយអ្វីដែលល្អធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញ។ - អនាមិក

កម្មផល - គិតគំនិតល្អនិយាយអ្វីដែលល្អធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញ។ - ទាក់ទងអនាមិក…