កុំពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

កុំពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ទទេ

ក្នុងជីវិតយើងមកតែម្នាក់ឯងហើយទៅតែម្នាក់ឯង។ ដូចដំណើរជីវិត យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាច្រើន។ ភាគច្រើននៃពួកគេមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ពួកយើងហើយដូច្នេះភាពស្ថិតស្ថេរនឹងកើតមាន។ ប៉ុន្តែមិនគួរមានចំនុចណាមួយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងពឹងផ្អែកលើនរណាម្នាក់ដែលយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានទេ។

ដឹងជានិច្ចថាយើងគឺជាការគាំទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់យើង។ មិនថាអ្នកណាចាកចេញពីយើងទេយើងនឹងមិនមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមទេប្រសិនបើយើងធ្វើឱ្យខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលកើតឡើង។ ដើម្បីសំរេចគោលដៅនេះយើងត្រូវកសាងកម្លាំងចិត្ត។

យើងគួរតែមានសមត្ថភាពផ្នែកបញ្ញាស្មារតីក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើង។ យើងក៏គួរតែមានភាពរឹងមាំខាងរាងកាយដើម្បីឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងនេះដែរ។ ដូច្នេះយើងត្រូវបណ្ដោយខ្លួនអោយចេះថែរក្សាខ្លួន។ នេះមិនស្មើនឹងការក្លាយជាមនុស្សអាត្មានិយមទេប៉ុន្តែការថែរក្សាខ្លួនឯងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់មនុស្ស។

នៅពេលអ្នកពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើមនុស្សម្នាក់អ្នកទំនងជាគិតថាមនុស្សនោះនឹងថែរក្សាបញ្ហារបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែដោយសារតែហេតុផលណាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលជិតស្និទ្ធប្រហែលជាមិនអាចធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេបានទេ។ ប្រសិនបើយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពបែបនេះទេនោះយើងនឹងពិបាកក្នុងការប្រតិកម្មសូម្បីតែអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯង។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

ដូច្នេះវាត្រូវបានគេណែនាំជានិច្ចថាមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ។ ប្រសិនបើយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមានជំនាញជាក់លាក់មួយដែលរារាំងយើងពីការធ្វើអ្វីមួយបន្ទាប់មកជំនួសឱ្យការទទួលយកការខ្វះជំនាញជាការបរាជ័យយើងគួរតែខិតខំអភិវឌ្ឍជំនាញនោះ។ នេះនឹងជួយយើងឱ្យធ្វើខ្លួនយើងជាមនុស្សម្នាក់និង ផ្តល់ឱ្យយើងឱ្យមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនកាន់តែច្រើន.

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
ព្រះជាអ្នកស្តាប់ដ៏ល្អបំផុតអ្នកមិនចាំបាច់ស្រែកហើយក៏មិនស្រែកខ្លាំង ៗ ដែរ។ ពីព្រោះទ្រង់ even សូម្បីតែការអធិស្ឋានដែលស្ងាត់ស្ងៀមពីដួងចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ព្រះជាអ្នកស្តាប់ដ៏ល្អបំផុតអ្នកមិនចាំបាច់ស្រែកហើយក៏មិនស្រែកខ្លាំង ៗ ដែរ។ ពីព្រោះទ្រង់ even សូម្បីតែការអធិស្ឋានដែលស្ងាត់ស្ងៀមពីដួងចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់។ - អនាមិក

ក្នុងជីវិតពេលខ្លះយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់គ្រាលំបាក។ ពេលវេលាដ៏លំបាកទាំងនេះគឺជៀសមិនផុតពីបច្ចេកទេស។ អ្នក​ត្រូវតែ…
រៀនឱ្យចេះទៅ ៗ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចង់រស់នៅទេ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

រៀនឱ្យចេះទៅ ៗ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចង់រស់នៅទេ។ - អនាមិក

រៀនឱ្យចេះទៅ ៗ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចង់រស់នៅទេ។ - សម្រង់ទាក់ទងអនាមិក៖
ថ្ងៃស្អែកមិនដែលបានសន្យាទេដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អោយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដឹងថាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ថ្ងៃស្អែកមិនដែលបានសន្យាទេដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អោយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដឹងថាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ - អនាមិក

ថ្ងៃស្អែកមិនដែលត្រូវបានគេសន្យាទេដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អោយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដឹងថាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់។
គ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកចំណាយពេលយូរជាងអ្នកដទៃមិនមានន័យថាអ្នកគឺជាអ្នកបរាជ័យទេ។ បន្ត​ទៀត។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

គ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកចំណាយពេលយូរជាងអ្នកដទៃមិនមានន័យថាអ្នកគឺជាអ្នកបរាជ័យទេ។ បន្ត​ទៀត។ - អនាមិក

គ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកចំណាយពេលយូរជាងអ្នកដទៃមិនមានន័យថាអ្នកគឺជាអ្នកបរាជ័យទេ។ បន្ត​ទៀត។ - …