ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ទទេ

ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់ ប៉ុន្តែយើងច្រើនតែព្រងើយកន្តើយនឹងវានៅពេលកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិត។ អ្នកមានអារម្មណ៍ថាការរក្សាទំនាក់ទំនងទាំងនោះគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។

ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែយល់ថាអ្នកត្រូវការថែរក្សាខ្លួនឯងឱ្យបានច្រើនដូចអ្នកថែរក្សាអ្នកដទៃ។ ចំណាយពេលវេលាដើម្បីចំណាយតែជាមួយខ្លួនអ្នក។ ទាក់ទងជាមួយអ្វីដែលអ្នកពិតជាស្រឡាញ់និងចូលរួមជាមួយវា។ ផ្តល់ឱ្យខ្លួនឯងនូវកន្លែងដើម្បីរីកលូតលាស់និងស្គាល់ខ្លួនឯង។

មានតែពេលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃបានគ្រប់គ្រាន់។ វាមិនមានន័យថាយើងនឹងផ្តល់អាទិភាពដល់ខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះទេ។ មានន័យថាយើងក៏រាប់បញ្ចូលខ្លួនយើងនៅក្នុងបញ្ជីអាទិភាពផងដែរ។ វាអាចស្តាប់ទៅដូចជាវិចារណញាណប៉ុន្តែយើងច្រើនតែភ្លេចផ្តល់អាទិភាពដល់តម្រូវការរបស់យើងដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងភាពអាប់អួនៃជីវិត។

ជីវិតនឹងក្លាយជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នកពិតជាសប្បាយរីករាយ។ អ្នកនឹងរកឃើញកន្លែងរីករាយរបស់អ្នក។ អ្នកក៏ប្រហែលជាដឹងអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តមួយដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹង។ ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមានន័យថាការចូលទាក់ទងនឹងខ្លួនឯងពិតរបស់អ្នក។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

នៅពេលអ្នករកឃើញខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនអ្នកចាប់ផ្តើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំង។ នេះធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយចិត្តហើយអ្នកក៏ត្រៀមផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីអំណរដល់អ្នកដទៃផងដែរ។

ហេតុដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនឯងក្នុងដំណើរស្វែងរកមនុស្សល្អនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃឬមើលថែអ្នកដែលស្រលាញ់។ ចិញ្ចឹមបីបាច់ខ្លួនអ្នកលើអាទិភាពនិងអ្នកដទៃទៀតផងដែរ រីកលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹកនាំជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាត.

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
ទៅពាក់កណ្តាលផ្លូវមិនដែលនាំអ្នកទៅណាទេ។ ទៅទាំងអស់ឬមិនទៅទាំងអស់។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ទៅពាក់កណ្តាលផ្លូវមិនដែលនាំអ្នកទៅណាទេ។ ទៅទាំងអស់ឬមិនទៅទាំងអស់។ - អនាមិក

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីគោលដៅអ្នកត្រូវតែទៅដោយការលះបង់ពេញលេញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិន…
អ្នកឆ្លើយតបតិចតួចចំពោះមនុស្សអវិជ្ជមានជីវិតរបស់អ្នកនឹងកាន់តែមានសន្តិភាព។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

អ្នកឆ្លើយតបតិចតួចចំពោះមនុស្សអវិជ្ជមានជីវិតរបស់អ្នកនឹងកាន់តែមានសន្តិភាព។ - អនាមិក

រក្សាភាពវិជ្ជមានមិនមែនគ្រាន់តែជាជំរើសប៉ុណ្ណោះទេ។ តាមពិតវាជាមាគ៌ានៃជីវិត។ ដើម្បីរក្សាភាពវិជ្ជមានយើង…
មនុស្សខ្លះត្រូវធ្វើពុតថាអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានកំហុសចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះអ្នកឡើយ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

មនុស្សខ្លះត្រូវធ្វើពុតថាអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានកំហុសចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះអ្នកឡើយ។ - អនាមិក

មានមនុស្សជាច្រើននៅលើផែនដីនេះដែលមានគំនូរព្រាងលក្ខណៈបែបនេះដែលមិនថា ...