មនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំហុសក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថាពួកគេត្រូវចំណាយសម្រាប់ពួកគេពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេទេ។ ពេលខ្លះមនុស្សល្អធ្វើការជ្រើសរើសមិនល្អ។ វាមិនមានន័យថាពួកគេអាក្រក់ទេ។ វាមានន័យថាពួកគេជាមនុស្ស។ - អនាមិក

មនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំហុសក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថាពួកគេត្រូវចំណាយសម្រាប់ពួកគេពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេទេ។ ពេលខ្លះមនុស្សល្អធ្វើការជ្រើសរើសមិនល្អ។ វាមិនមានន័យថាពួកគេអាក្រក់ទេ។ វាមានន័យថាពួកគេជាមនុស្ស។ - អនាមិក

ទទេ

ដូចគ្នានឹងការប្រលងដែរយើងឆ្លើយសំណួរខ្លះខុសយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាដែរ តេស្តជីវិត ដូច​គ្នា។ វាពិតជាល្អប្រសើរក្នុងការធ្វើកំហុសប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាយើងនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់កំហុសទាំងនោះអស់មួយជីវិត។

យើងធ្វើខុសប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយយើងទាញមេរៀនពីពួកគេ។ យើងរៀនបានច្រើនហើយដឹងហេតុផលដែលរឿងមិនត្រឹមត្រូវរឺមិនដំណើរការ។ បញ្ហានេះកើតឡើងបើមិនដូច្នេះទេ។

ពេលខ្លះមនុស្សល្អក៏ធ្វើការជ្រើសរើសមិនល្អនិងទំនោរទៅរកការរងទុក្ខ។ ពួកគេត្រូវបានបង្ខំឱ្យរងទុក្ខមិនមែនដោយសារតែពួកគេអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្វីៗមិនដំណើរការល្អជាមួយពួកគេ។

ជម្រើសមិនល្អអាចនាំទៅរកការបរាជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែនោះមិនមានន័យថាអ្នកគួរតែកាន់អ្វីនោះទេ។ យកមេរៀនពីកំហុសហើយបន្តទៅមុខទៀត។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

វាមិនអីទេក្នុងការធ្វើខុស។ គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងគឺជាមហាអំណាចខាងជំនឿអរូបីទេ។ ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើខុស។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀនពីកំហុសទាំងនោះឬអត់។

យើងគួរតែបើកចំហចំពោះការរៀនសូត្រផងដែរ។ កំណត់នូវអ្វីដែលលទ្ធផលមិនធ្លាក់ចូលកន្លែងរបស់វាហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនធ្វើដដែលៗ។

នៅពេលមនុស្សធ្វើការជ្រើសរើសមិនល្អយើងមិនគួរវិនិច្ឆ័យពួកគេឬដាក់ពួកគេថាជា“ មនុស្សអាក្រក់” ឡើយ។ យើងគួរតែមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយល់ថាពួកគេក៏ជាមនុស្សដែរដូច្នេះហើយ ព្យាយាមជួយពួកគេ តាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាន!

អ្នកឧបត្ថម្ភ
អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
កុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកដើម្បីព្យាយាមឱ្យមនុស្សស្រឡាញ់អ្នក។ ចំណាយពេលរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដែលបានធ្វើរួចហើយ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកដើម្បីព្យាយាមឱ្យមនុស្សស្រឡាញ់អ្នក។ ចំណាយពេលរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដែលបានធ្វើរួចហើយ។ - អនាមិក

ជីវិតមានរយៈពេលខ្លីនិងពោរពេញដោយការផ្សងព្រេង។ ជីវិតផ្តល់នូវភាពតក់ស្លុតនៅក្នុងវេននីមួយៗដែលវាត្រូវផ្តល់ជូន។ អ្នក…
កុំប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអ្វីទាំងអស់។ នៅពេលដែលពេលវេលាត្រឹមត្រូវវានឹងកើតឡើង។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កុំប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអ្វីទាំងអស់។ នៅពេលដែលពេលវេលាត្រឹមត្រូវវានឹងកើតឡើង។ - អនាមិក

កុំប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអ្វីទាំងអស់។ នៅពេលដែលពេលវេលាត្រឹមត្រូវវានឹងកើតឡើង។ - សម្រង់ទាក់ទងអនាមិក៖
នៅពេលជីវិតបិទទ្វារ។ បើកវាម្តងទៀត។ វាជាទ្វារ។ នោះហើយជារបៀបដែលពួកគេធ្វើការ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

នៅពេលជីវិតបិទទ្វារ។ បើកវាម្តងទៀត។ វាជាទ្វារ។ នោះហើយជារបៀបដែលពួកគេធ្វើការ។ - អនាមិក

នៅពេលជីវិតបិទទ្វារ។ បើកវាម្តងទៀត។ វាជាទ្វារ។ នោះហើយជារបៀបដែលពួកគេធ្វើការ។ - ទាក់ទងអនាមិក…
ពេលខ្លះអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវការមិនមែនជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យដែលនិយាយនោះទេប៉ុន្តែជាចិត្តអត់ធ្មត់ដែលស្តាប់។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ពេលខ្លះអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវការមិនមែនជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យដែលនិយាយនោះទេប៉ុន្តែជាចិត្តអត់ធ្មត់ដែលស្តាប់។ - អនាមិក

មនុស្សគឺជាសត្វសង្គម។ យើងត្រូវការអ្នកដែលយើងអាចចែករំលែកអារម្មណ៍និងចែករំលែកអារម្មណ៍របស់យើង ...