សុបិន្តក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបិទភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែរស់នៅសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបើកភ្នែក។ - អនាមិក

សុបិន្តក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបិទភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែរស់នៅសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបើកភ្នែក។ - អនាមិក

ទទេ

សុបិន្តគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់យើង។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មិនសុបិន្តមនុស្សនោះមានមហិច្ឆតាតិចតួចណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់។ ដូច្នេះមានខ្លះ សុបិន្តក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពិតជាសំខាន់ណាស់.

វានឹងមិនត្រឹមតែជួយអ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏នឹងធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលងប់ងល់ផងដែរ។ ក្នុងករណីប្រសិនបើអ្នកមិនមានក្តីសុបិន្តជាក់លាក់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមានលទ្ធភាពតិចតួចដែលអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យ។

ក្រៅពីនេះក្តីសុបិនគឺជាអ្វីមួយដែលនឹងពង្រឹងចរិតរបស់អ្នក។ ហេតុដូច្នេះរឿងដែលល្អបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺមិនត្រូវឈប់សុបិន្តឡើយ។ នៅពេលដែលអ្នកឈប់សុបិន្តហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់អ្នក។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវប្រាកដថាការសុបិន្តគ្រាន់តែមិនល្អសំរាប់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកកំពុងលះបង់ការលះបង់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នក។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

អ្នកត្រូវរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យឈានដល់គោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវខំប្រឹងណាស់បើមិនដូច្នោះទេអ្នកអាចនឹងបរាជ័យក្នុងជីវិត។

អ្នកនឹងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគ្រាន់តែសុបិនធំហើយនិយាយធំ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់បំលែងសុបិនរបស់អ្នកអោយក្លាយជាការពិតអ្នកត្រូវតែធ្វើការលើវា។ អ្នកត្រូវតែរៀបចំខ្លួនអ្នកដើម្បីអ្នកអាចសំរេចគោលដៅដោយគ្មានបញ្ហា។

ក្រៅពីក្តីសុបិន្តនោះនឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខជាច្រើនដល់ជីវិតរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍អ្នកនឹងត្រូវបានឧទ្ទិសដល់គោលដៅរបស់អ្នក។ ហើយនៅពេលសំរេចក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកតួអក្សររបស់អ្នកនឹងឃើញពីភាពប្រសើរឡើង។ ដើម្បីឱ្យច្បាស់លាស់ការអភិវឌ្ឍតួអក្សរនឹងកើតឡើងចំពោះអ្នក។

ដូច្នេះកុំឈប់សុបិនអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកបានសំរេចគោលដៅដែលអ្នកចង់បានហើយ។ ហើយថ្ងៃនោះនឹងជាថ្ងៃដែលអ្នកនឹងគិតសុបិន្តថាជារបស់មួយ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់អ្នក.

អ្នកឧបត្ថម្ភ
អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
មនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំហុសក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថាពួកគេត្រូវចំណាយសម្រាប់ពួកគេពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេទេ។ ពេលខ្លះមនុស្សល្អធ្វើការជ្រើសរើសមិនល្អ។ វាមិនមានន័យថាពួកគេអាក្រក់ទេ។ វាមានន័យថាពួកគេជាមនុស្ស។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

មនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំហុសក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថាពួកគេត្រូវចំណាយសម្រាប់ពួកគេពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេទេ។ ពេលខ្លះមនុស្សល្អធ្វើការជ្រើសរើសមិនល្អ។ វាមិនមានន័យថាពួកគេអាក្រក់ទេ។ វាមានន័យថាពួកគេជាមនុស្ស។ - អនាមិក

ដូចគ្នានឹងការប្រលងដែរយើងឆ្លើយសំណួរខ្លះដោយខុសយើងអាចធ្វើដូចគ្នានឹង…
ការជួយមនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាមិនផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកទេប៉ុន្តែវាអាចផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ការជួយមនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាមិនផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកទេប៉ុន្តែវាអាចផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។ - អនាមិក

ការជួយមនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាមិនផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកទេប៉ុន្តែវាអាចផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។ - …
កុំធ្វើជាអ្នកទោសពីអតីតកាលរបស់អ្នក។ វាគ្រាន់តែជាមេរៀនមួយមិនមែនជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កុំធ្វើជាអ្នកទោសពីអតីតកាលរបស់អ្នក។ វាគ្រាន់តែជាមេរៀនមួយមិនមែនជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេ។ - អនាមិក

គ្មានការយល់ដឹងពិតនៃបច្ចុប្បន្នដោយគ្មានចំណេះដឹងពីអតីតកាលទេដូច្នេះហើយ ...