បុរសត្រូវការការលំបាកក្នុងជីវិតព្រោះពួកគេចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ - APJ Abdul Kalam

បុរសត្រូវការការលំបាកក្នុងជីវិតព្រោះពួកគេចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ - APJ Abdul Kalam

ទទេ

យើងជាមនុស្សមានទំនោរក្នុងការទទួលយកដោយអំណរ។ ប្រសិនបើសេចក្តីអំណរស្ថិតនៅយូរល្មម យើងគិតថាវាជាផ្លូវនៃជីវិត។ ការរំពឹងទុករបស់យើងកើនឡើងហើយយើងយល់ថាវាជារឿងថ្មី។ យើងយករបស់ដែលគេអោយហើយមិនអោយតំលៃដូចពេលដែលយើងអត់មាន។

ប៉ុន្តែយើងមិនគួរធ្វើការតាមរបៀបនេះទេ។ យើងគួរតែដឹងអំពីអ្វីដែលយើងមានហើយអរគុណចំពោះវា។ អ្វីក៏ដោយដែលយើងមានលើសយើងគួរបរិច្ចាគវាដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវការវា។ នេះនឹងជួយឱ្យសង្គមរីកចម្រើននិងរីកចម្រើនដោយមិនបង្កើតភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលរីករាយនឹងជីវិតល្អជាមួយអ្នកដែលមិនមានសំណាង។

នៅពេលមានការពិបាកកើតឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានសម្របសម្រួលហើយបន្ទាប់មកយើងដឹងថាពេលវេលាល្អដែលយើងមាន។ យើងមិនដឹងថាពេលណាមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង។ ដូច្នេះយើងគួរតែដឹងគុណចំពោះរាល់ពេលល្អដែលយើងមាន។

នៅពេលប្រឈមមុខនឹងការលំបាកយើងយល់ពីតម្លៃពិតនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចនឹងទទួលបាន។ ពេលគ្រាលំបាកកន្លងផុតទៅហើយយើងឃើញពេលវេលាល្អម្តងទៀតពេលនោះយើងនឹងរីករាយកាន់តែខ្លាំង។ គឺដោយសារតែយើងដឹងពីរបៀបដែលយើងបានខកខានឬឯកសិទ្ធិដែលយើងមានគឺថាយើងអាចទទួលបានជោគជ័យដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅថ្ងៃនេះ។

អ្នកឧបត្ថម្ភ

ក្នុងគ្រាលំបាកយើងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែនៅពេលយើងចេញពីវាយើងយល់ពីតម្លៃនៃអ្វីដែលយើងចង់បានជាយូរមកហើយកាន់តែខ្លាំង។ ដូច្នេះទាំងពេលលំបាកក៏ដូចជាគ្រារីករាយជួយយើង ឲ្យ មានរាងជាមនុស្សដែលយើងក្លាយជាមនុស្សចុងក្រោយ។

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចាំងពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យដំបូងត្រូវដុតដូចជាព្រះអាទិត្យ។ - APJ Abdul Kalam
អាន​បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចេញពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យដំបូងត្រូវដុតដូចជាព្រះអាទិត្យ។ - APJ Abdul Kalam

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចេញពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យដំបូងត្រូវដុតដូចជាព្រះអាទិត្យ។ - APJ Abdul …
យើងមិនគួរចុះចាញ់ឡើយហើយយើងក៏មិនគួរបណ្តោយឱ្យបញ្ហាយកឈ្នះយើងដែរ។ - APJ Abdul Kalam
អាន​បន្ថែម

យើងមិនគួរចុះចាញ់ឡើយហើយយើងក៏មិនគួរបណ្តោយឱ្យបញ្ហាយកឈ្នះយើងដែរ។ - APJ Abdul Kalam

ការលះបង់មិនមែនជាលក្ខណៈនៃចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្សទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពខ្លះមកដល់កន្លែងដែលយើងមានអារម្មណ៍ចង់ផ្តល់ឱ្យ ...